טפסים חשובים

הוצאה לפועל טפסים (לינקים לאתר רשות האכיפה והגבייה):

בקשה לביצוע שטר או שיק

התנגדות לתביעה על סכום קצוב

בקשה לביצוע פסק דין

בקשה לביצוע פסק דין למזונות

טופס בקשת זוכה 1 

טופס בקשת זוכה 2

טופס בקשת זוכה לנקיטת הליכים משפטיים

טופס בקשת זוכה לפעולות כספיות בהוצאה לפועל

טופס בקשת חייב 1

טופס בקשת חייב 2

טופס בקשת חייב לאיחוד תיקים

כתב וויתור סודיות

טופס תגובה / הודעה

טפסים מקרקעין:

תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה

בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה (טופס 7649)

בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין

הצהרת המוכר על מכירת דירת מגורים מזכה (טופס 7000)

פשיטת רגל טפסים:

טופס 5 – דין וחשבון על חובות ונכסים

טופס 4 – בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל

טופס 5א' – כתב ויתור על סודיות

טופס 13 – הצעת פשרה בהליכי פשיטת רגל

סכום האגרה שמבקש צו פשיטת רגל צריך לשלם עם הגשת בקשתו למתן צו כינוס – עומדת על סך של 2,692 ש"ח.