מקרקעין

עורך הדין כהן מלווה לקוחות רבים בעסקאות נדל"ן (מקרקעין):
חוזי רכישה, מכירה, השכרת דירות, מגרשים ומשרדים, רישום זכויות בלשכת רישום מקרקעין (טאבו), מנהל מקרקעי ישראל, חברות משכנות, שטחים חקלאיים, משקים ועוד.
הכשרתו בתחום החלה בהיותו מתמחה של היועצת המשפטית במחוז תל אביב של מנהל מקרקעי ישראל, ונמשכה עם ניסיונו הרב אשר נצבר במרוצת השנים.
העסקאות בהן מטפל המשרד הינן שונות ומגוונות, כגון רישום נכס מקרקעין על שם בעלי הזכויות, חלוקת הנכס בין יורשים, העברת זכויות, רישום הערות אזהרה, וליווי רוכש או מוכר דירה לכל אורך הדרך.
משרדי תיווך נעזרים רבות בשירותי המשרד על מנת לסייע לצדדים בלתי מיוצגים להשלים עסקת מקרקעין ודיווח לרשויות המס, והגשת בקשה לפטור מתשלום מס ככל שהנישום זכאי לכך…
לנושא המיסוי יש ליתן משקל רב, מאחר ובעסקאות מקרקעין סכומי המס בהם מחויבים נישומים עלולים להגיע לכדי סכומי כסף גבוהים מאוד.
בנוסף, עו"ד כהן מייצג מספר יזמים ופרטיים במגוון עסקאות כגון;
1. רכישת קרקע מן הבעלים (או אופציה לרכישה), לצורך בנייה ושיווק
2. עסקאות מקרקעין בבנייה רוויה/ בלתי רוויה
3. עסקאות קומבינציה
4. פינוי בינוי
5. חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בהתאם לתמ"א 38
6. קבוצות רכישה
המדובר בליווי היזם /ואו בעלי הזכויות בקרקע בעסקה אשר הם מתכננים לבצע החל מרגע היוולד הרעיון ועד להשלמת העסקה בפועל.
אין ספק כי תחום המקרקעין עולה וצובר תנופה בשנים האחרונות, וזאת במיוחד לאור היעדר קרקע פנויה באיזור מרכז הארץ, וקצב האיטי של הפשרת קרקע לבנייה בכל רחבי הארץ.
עורך הדין כהן שם לו למטרה, להוביל את תחומי המקרקעין השונים, ואת המשפט המתפתח לאור קצב החיים הדינאמי במיוחד בתחום הנדל"ן.