נזיקין

בתחום נזקי הרכוש, המשרד מעניק שירות במקרים בהם נגרמו נזקי רכוש לרכב, למבנים כתוצאה מליקויי בניה, לרכוש שנפגע כתוצאה מרשלנות של בעלי מקצוע, נזקי הצפות, שריפות וגניבות.
ייצוג הלקוחות נעשה הן כנגד המזיקים ו/או כנגד חברות הביטוח המסרבות לשלם תגמולי ביטוח או לחילופין מציעות סכום נמוך מהסכום המגיע בהתאם לפוליסה.